Wat als deelmobiliteit onder openbaar vervoer zou vallen?

In februari en maart vergeleek ik een deelauto met een hotelkamer. Daar zijn toen heel wat reacties op gekomen. Maar wat als het openbaar vervoer was?

De vraag is eigenlijk veel logischer dan op het eerste gezicht lijkt. Openbaar vervoer kwam in de 19e eeuw in opkomst als particuliere (commerciële) initiatieven. De overheid had er minimale bemoeienis mee. De overheid kwam er pas echt aan te pas toen de markt geordend moest worden en het openbaar verlieslatend bleek. Tegelijk bleek het openbaar vervoer een machtig instrument om beleidsdoelen van de overheden te verwezenlijken. Tot de invoering van Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) in 2001 werd het openbaar vervoer uitgevoerd door overheidsbedrijven. In de WP2000 werd het concessiemodel ingevoerd. In feite ligt de uitvoering van het openbaar vervoer weer bij marktpartijen, mits zij blijven binnen de kaders van de concessie.

Wat nu als we deelmobiliteit gewoon als onderdeel van het openbaar vervoer beschouwen? Wat zou er dan gebeuren:

 • Vervoersautoriteiten schrijven concessies uit voor deelmobiliteit;
 • Bij wisseling van concessiehouder blijft het personeel gewoon zitten waar het zit en gaat werken voor de nieuwe concessiehouder;
 • Voert de vervoersautoriteit klanttevredenheidsonderzoek uit;
 • Wordt subsidie van de overheid gezien als inkomsten en niet als inmenging;
 • Worden assets van deelmobiliteit nog meer gestandaardiseerd;
 • Komt er één landelijke app om deelauto’s te reserveren en te ontsluiten;
 • Worden tarieven landelijk vastgesteld;
 • Krijg je met één registratie toegang tot alle openbare deelauto’s in Nederland;
 • Krijgen deelauto’s hun eigen infrastructuur en prioriteit bij verkeerslichten;
 • Mag de politie gratis gebruik maken van deelauto’s;
 • Moet je een mondkapje dragen in een deelauto;
 • Deelmobiliteit wordt per direct 12 procent goedkoper, omdat het onder het lage BTW-tarief valt. Daarmee verbetert in één klap de concurrentiepositie van de deelauto ten opzichte van de eigen auto en het openbaar vervoer.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial