Toekomstbestendige parkeernormen bij gebiedsontwikkeling

Het parkeerdilemma

Bij projectontwikkeling moet altijd de vraag beantwoorden hoeveel parkeerplaatsen er moeten worden gerealiseerd. Door veel gemeenten wordt een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning of hoger voorgeschreven. In deze veranderende maatschappij blijkt deze norm steeds vaker te hoog. Vooral bij parkeren in kelders leidt dit tot problemen. Woningen worden onnodig duur, of ontwikkelaars raken de parkeerplaatsen of zelfs de woningen niet kwijt.

De maatschappij verandert langzaamaan naar een dienstenmaatschappij.

We zien al een verschuiving van particuliere koop naar privat lease. Een volgende stap is het aanbod van autoabonnementen, zodat je altijd over mobiliteit beschikt, zonder zelf altijd een auto te hebben. Alle aanleiding dus om voor een lagere parkeernorm te gaan. Maar hoever ga je in de reductie van het aantal parkeerplaatsen? Als je te ver gaat, dan beperk je je misschien tot de early adopters. Ben je te weinig ambitieus, dat kan dat leiden tot onnodig dure woningen of onverkoopbare parkeerplaatsen. Op sommige locaties in de grote steden verschijnen de eerste projecten met alleen nog maar deelauto-parkeerplaatsen, maar in de meeste gemeenten in Nederland levert het vooral moeizame discussies op over parkeernormen.

De belofte van autodelen

Flink inzetten op deelmobiliteit loont de moeite. Bij de bouwopgave van één miljoen nieuwe woningen zouden bij een parkeernorm van 1,0 ook één miljoen parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Willen en kunnen we daarvoor de ruimte wel vinden? Ruimte die hard nodig is als leefruimte, voor voldoende groen voor een prettig leefklimaat (denk aan hittestress) en de bouw van de woningen zelf. Zelf voor een parkeernorm van 1,0 is de inzet van deelmobiliteit en alternatieve vervoerswijzen onontbeerlijk. In sterk verstedelijkte gebieden worden al vervolgstappen gezet naar parkeernormen van onder de 0,5 en geconcentreerd parkeren. Deelvervoer is in alle vormen ruimschoots beschikbaar en voor een privéauto is beperkt ruimte beschikbaar; op afstand.

Uw project

Maar ook in minder verstedelijkte plaatsen zoals Apeldoorn, is de markt in beweging. Het heeft geen zin om daar voor de verre toekomst parkeerplaatsen te bouwen met een norm van meer dan 1,5 per woning. In dergelijke plaatsen is er misschien minder noodzaak voor de inzet van deelauto’s, maar daar zijn juist vaak energiecoöperaties actief die met hun leden gemotiveerd zijn om een elektrisch autodeelinitiatief te starten. In middelgrote steden zijn deelauto’s een geschikt alternatief voor de twee auto en in het landelijk gebied juist voor de verschraling van het openbaar vervoer. Allemaal als onderdeel van een slim mobiliteitssysteem.

Slimme mobiliteitsconcepten zijn voor veel projecten de sleutel tot een succesvolle ontwikkeling.

Buurauto helpt u graag

Buurauto is dé partij om een brug te slaan tussen gebiedsontwikkeling, overheidsbeleid en mobiliteitsoplossingen. Behalve meedenken over en finetunen van mobiliteitsconcepten adviseert Buurauto ook over de omvang van het benodigde parkeerareaal in onderhandelingen met de gemeente. Vraagstukken over benodigde garantstelling van beschikbaarheid van deelvervoer lossen wij met u en de gemeente op. Met hun jarenlange ervaring in het gemeentelijke verkeer- en parkeerbeleid zijn de mensen van Buurauto u graag van dienst.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial