Meer laadpalen in parkeergarages

Vandaag meldden de media  dat demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven met de parkeerbranche, verenigd in Vexpan, heeft afgesproken dat er meer oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s in parkeergarages komen. In 2025 mikt met op 5 procent van het areaal en in 2030 op 10 procent van het areaal. Dat is heel goed nieuws voor iedereen die elektrisch rijdt of in de nabije toekomst wil rijden. Parkeergarages zijn namelijk dé locatie bij uitstek voor langparkeren in stedelijk gebied en tijdens langparkeren kun je op een relatief laag vermogen flink wat kilometers bijladen.

De vraag wordt nu al gesteld: “Maar is dat wel genoeg, 10 procent in 2030, als je bedenkt dat dan alle nieuwverkoop naar verwachting elektrisch is? Om op 100 procent te komen in 2030, moeten er elk jaar natuurlijk meer elektrische auto’s verkocht worden. Bij een ongewijzigd aantal auto’s in 2030 ten opzichte van 2020 hebben we naar verwachting zo’n drie miljoen elektrische auto’s in 2030 in Nederland. Dat is een derde van het totale wagenpark.

In 2030 hebben we  naar verwachting zo’n 3.000.000 elektrische auto’s in Nederland

Deze drie miljoen auto’s hoeven niet allemaal tegelijk aan de lader. Een auto rijdt gemiddeld nog geen veertig kilometer per dag. Het is bekend dat elektrische auto’s meer kilometers rijden dan gemiddeld (vaak zakelijk gebruikt). Da wordt enigszins gedempt doordat steeds meer particulieren elektrisch gaan rijden en die rijden gemiddeld minder. Voor het gemak gaan we uit van gemiddeld vijftig kilometer per dag in 2030 voor elektrische auto’s. Als je dan één keer per 300 kilometer moet opladen, betekent dat één keer per zes dagen. Als een oplaadpunt tweemaal per dag kan worden gebruikt, dan zijn er in 2030 250.000 laadpalen voldoende om al deze auto’s van stroom te voorzien, mits de laadpalen goed gespreid zijn.

Op dit moment zijn er bijna 60.000 (semi-)publieke laadpalen in Nederland, dat is een halve (semi-)openbare laadpaal per elektrische auto. Als dus van de benodigde 190.000 extra laadpunten in 2030 er ruim tien procent in parkeergarages (nu zijn er 210.000 plekken in parkeergarages, dus 21.000 laadpunten in 2030) worden aangelegd, dan is dat echt meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Ter vergelijking: parkeergarages zijn goed voor (slechts) anderhalf procent van het totale parkeerareaal in Nederland.

Met de aanpassing van het bouwbesluit vorig jaar, dat voorschrijft dat er in 2025 bij woongebouwen voldoende en voor niet-woongebouwen in 2025 bij tien procent van het parkeerareaal een laadpaal staat, zijn we dus al een heel eind op de goede weg. Als we zorgen voor een een gestage groei en goede spreiding van (semi-)openbare oplaadpunten over het hele land, dus ook voldoende buiten de Randstad, ligt een groot deel van het doel, voldoende laadpunten voor drie miljoen elektrische auto’s in 2030, binnen handbereik. Zeker als laadpalen steeds slimmer worden en daarmee het energienet juist in balans kunnen houden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial