Een elektrische auto delen is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Dat we daar niet eerder op gekomen zijn.

Buurauto is in 2016 gestart met het beschikbaar stellen van volledig elektrische auto’s als deelauto aan particulieren. Sinds de introductie van de (semi-)elektrische auto in Nederland hebben deze vanwege allerlei fiscale regelingen vrijwel uitsluitend hun weg gevonden naar de zakelijke markt. Voor particuliere automobilisten weegt het nultarief van de motorrijtuigenbelasting in geld niet op tegen de hoge aanschafkosten. Op de tweedehands markt en markt voor kleine auto’s zijn volledig elektrische auto’s met een acceptabele prestatie niet beschikbaar. In feite hebben particulieren die dolgraag elektrisch willen rijden en zo een bijdrage leveren aan een betere leefwereld het nakijken. Door een elektrische auto te delen, wordt elektrisch rijden voor particulieren mogelijk en op die manier kunnen zij de milieubelasting van hun verplaatsingsgedrag verminderen.

Wat doe je als je een visie hebt op het delen van elektrische auto’s, maar de huidige aanbieders dat nog niet zien zitten? Precies, je begint er zelf aan. Na een half jaar lukt het de oprichters Johan en Alex om voor de eerste auto’s deelnemers te interesseren. En natuurlijk gebruikten ze de auto ook zelf.

In plaats van er alleen maar over praten, kun je het beter gewoon proberen.

Na verloop van tijd nam het gebruik dusdanig toe, dat in 2018 de volgende stap werd voorbereid: een whitelabel-app met 24-7 helpdesk moest er komen. Buurauto kon steeds beter haar eigen gezicht op straat laten zien en met een nieuwe investeerder werd dat op steeds meer plaatsen zichtbaar.
Ondertussen bleven de kwaliteiten van Johan en Alex op het gebied van projectmanagement en advies niet onopgemerkt. Regelmatig werden de mensen van Buurauto gevraagd om op projecten en in gemeenten te adviseren. Het netwerk van Buurauto groeide snel. Waar in 2016 nog niemand van Buurauto had gehoord, de mensen van Buurauto aanvankelijk zichzelf overal moesten uitnodigen en geduldig uitleggen waar ze voor kwamen, kantelde dat op een gegeven moment. Sinds 2018 worden de mensen van Buurauto steeds vaker gevraagd voor advies en projecten. De kennis en inbreng wordt zeer gewaardeerd. Tegelijk ontstond er ook onduidelijkheid over het profiel van Buurauto. Naar buiten is het een autodeelplatform, terwijl er van binnen veel meer kwaliteiten zitten op het gebied van advies, visie en projectmanagement.
Dat heeft Buurauto ertoe doen besluiten om het hele operationele van autodelen onder te brengen bij een zeer ervaren partij. Dat is MyWheels geworden. De mensen van Buurauto richten zich op waar zij vandaan komen en waar zij goed in zijn: consultancy. Maar bij Buurauto is er nooit advies zonder een concrete uitwerking. Altijd presenteert Buurauto een concrete invulling van het advies, met bijvoorbeeld een autodeelpartij als MyWheels.

Bij het beste advies zit ook de concrete oplossing.

Het is voor veel mensen even wennen, maar bij Buurauto kun je vanaf nu terecht voor het juiste advies over duurzame en slimme mobiliteit. De uitvoering daarvan doen we niet meer zelf, nu de gevestigde partijen ook hebben laten zien elektrisch autodelen goed te faciliteren.