Gemeenten zien steeds meer verantwoordelijkheden bij zich neergelegd. Tegelijk zien we dat vraagstukken complexer worden. Zo moeten tegenwoordig woningen 'gasloos' worden gebouwd en worden er strenge normen gesteld voor de energieprestatie. Ga je dan elektrisch verwarmen, of komt er een warmtenet? Wat te doen met de toename van elektrische auto's? In een wereld waarin de burger steeds beter weet wat hij/zij wil, moet de overheid op al deze thema's beleid op maken, dat samen met de markt en particulieren moet worden uitgevoerd. Ga er maar aan staan.

De Buurauto-aanpak:

  • We starten met een globale analyse, zoals woningdichtheid, autobezit en andere socio-demografische kenmerken. Als een buurt kansrijk is, kijken we naar bedrijven in de omgeving die willen fungeren als launching costomer. Tot slot inventariseren we de sociale cohesie en sociale projecten in de buurt.
  • Als de uitkomst positief is, starten we een (sociale) mediacampagne. Op basis van deze campagne krijgen we inzicht of het potentieel zich echt vertaalt in belangstelling.
  • Bij voldoende belangstelling gaan we over tot de implementatie. Gedurende een afgesproken periode plaatsen we enkele elektrische deelauto’s in uw gemeente om aan het elektrisch autodelen te wennen.

Mobiliteit

Veel gemeenten hebben grote ambities met deelauto’s en willen gelijk elektrisch. Dat is een logische keuze. Dit heeft wel te maken met het totale mobiliteitsbeleid. Zo ligt het in gebieden met betaald parkeren de wil tot autodelen hoger en is men sneller bereid een auto weg te doen.

Voor elektrische deelauto’s komt daar ook nog een visie op laadpalen bij. Ga je daar als gemeente over, of volg je vragen uit de markt? En waar komen die palen dan? Maak je daarbij hubs met meer voorzieningen en doe je dat wel of niet in combinatie met e-bikes en bakfietsen?

De mensen van Buurauto komen dit allemaal tegen en kunnen u adviseren vanuit hun achtergrond als verkeerskundig beleidsadviseur. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een adviseur in dienst nemen of inhuren.

Juliette Bouw – Wethouder Leidschendam-Voorburg o.a. Masterplan Damcentrum

Hans (J.C.) Buijtelaar – Wethouder Amersfoort o.a. Mobiliteit en luchtkwaliteit en Gebiedsgericht werken

Ruimte

Gemeenten hebben een grote bouwopgave en doen dit niet meer in weilanden aan de rand van de stad. Huidige nieuwbouw vindt steeds vaker in de bestaande stad, waardoor de bebouwingsdichtheid fors toeneemt. Voor een leefbare stad is een forse afname van auto’s in de stad een bittere noodzaak. Buurauto helpt u bij deze transitie van autobezit naar selectief autogebruik in combinatie met mobiliteitsdiensten.

Energie

In het kader van het klimaatakkoord gaan alle gemeenten aan de slag met alternatieven foor fossiele brandstoffen. Lokale opwek van energie neemt enorm toe, nieuwe woningen gaan gasloos en voor verwarming wordt afhankelijk van de mogelijkheden gekozen voor all electric of voor een warmtenet.

Deze nieuwe oplossingen maken zonder maatregelen stroomvoorziening kwetsbaar en duur, zeker als op de huidige manier elektrische auto’s worden opgeladen. Op het net neemt het aantal pieken enorm toe. Elektrische deelauto’s bieden een belangrijke oplossing voor genoemde problemen. Wij leggen u graag uit hoe wij me onze Buurauto’s zorgen voor opslag van lokale energie en terugleveren op momenten dat en stroomvraag groot is.

Marij Pollux-Linssen – Wethouder Venlo Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen

Sociaal

Van alleen maar méér elektrisch rijden wordt de wereld niet per se beter. Door het echt delen van auto’s verstrek je ook de sociale cohesie. Delen doe je immers samen.

Dat houdt in dat we voor vervoer van ouderen uit de wijk de Buurauto’s ook beschikbaar stellen voor ritjes met ouderen. Ook kunnen sportclubs de auto’s gebruiken voor vervoer naar de uitwedstrijden.

Door de Buurauto in een ‘vervoersbank’ beschikbaar te stellen aan mensen die geen vervoer kunnen betalen, ontstaat de auto-variant van de voedselbank en de kledingbank.

Voor alle gemeenten, groot en klein

Buurauto in de media

Buurauto in het nieuws.

Heeft u vragen en wilt u onze whitepaper voor gemeenten ontvangen? Vul bijgaand formulier in en wij sturen u die toe. Klik hier voor een afspraak of offerteaanvraag voor  projectmanagement of advies.

    Stuur mij de whitepaper voor gemeenten

    Wij werken samen met ...

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial