Een Buurauto als aggregaat voor je evenement

Als onderdeel van AirQon komt Buurauto met een geheel eigen invulling van stroomvoorziening op festivals. Buurauto verzorgt dit namelijk op wijkniveau in Breda. De de elektrische deelauto van de buurt kan gebruikt worden om de buurtbarbecue aan te ontsteken en de koeling voor de drankjes van stroom te voorzien. Buurauto ziet in het project AirQon en ziet deze vorm van energievoorziening dan ook snel dichterbij komen. Het ligt bovendien in lijn met de grotere nutsvoorziening in wijken waarbij een steeds grotere rol weggelegd is voor elektrische (deel)auto’s.

Tijdens de kick off van het project vrijdagavond toonden bezoekers zich enthousiast om de vorm van eigen stroomvoorziening snel in hun wijk toe te passen.

Super innovatief

In het najaar van 2018 ontving het Bredase project subsidie van 80 procent van de begroting van 3,2 miljoen euro vanuit het Europese programma ‘Urban Innovative Actions (UIA)’. Dit bedrag is broodnodig voor de ontwikkeling van een bijzonder idee naar een volwaardig alternatief voor dieselgeneratoren bij evenementen.

Johan Janse, oprichter van Buurauto: “Buurauto is niet voor niets de elektrische auto die je deelt met buren of je buurt. Dus het hele Airqon project moet naast de stroomvoorziening voor de groetere festivals en evenementen in Breda ook een toepassing hebben op kleinere schaal. Daar zorgt Buurauto graag voor. Het leven speelt zich immers voor het grootste gedeelte af waar je woont en waar je, vanaf nu dus ook, duurzamer met elkaar leuke dingen kunt doen; in je eigen vertrouwde omgeving. Het versterkt bovendien de, in de huidige tijd, soms ontbrekende saamhorigheid. Daarmee maakt het de stad aantrekkelijker en geeft het een impuls aan de broodnodige energietransitie. Buurauto zal bovendien met elke acties komen het aangename met het nuttige te blijven verenigen.