Deelauto’s en hotelkamers (vervolg)

Vorige week sloot ik mijn artikel met als titel “Wat als een deelauto een hotelkamer was?” af met de uitnodiging om te reageren. Een aantal mensen heeft de moeite genomen om te reageren. Mijn punt was dat in de huidige markt de aanbieders feitelijk werken met een gesloten kolom. De aanbieders combineren de rollen van asset owner, verkoopkanaal en toegang tot de assets, terwijl de meeste aanbieders niet altijd even goed zijn in al deze drie rollen.

Er zijn denk ik twee oorzaken voor deze fragmentatie in de markt:

  1. In een nieuwe markt is vaak de marktordening en de richting waarin de markt zich ontwikkelt nog niet helder. Het is daarom niet onlogisch en zelfs vaak nuttig om alle initiatieven de ruimte te geven. Door alle bloemen de kans te geven te bloeien, zie je vanzelf wat er aanslaat en wat niet.
  2. Investeren in een nieuwe markt maakt je kwetsbaar. Wat als jouw investering het toch niet wordt en in een open markt jouw klanten overlopen?

Hoteliers waren in het begin eigenlijk ook niet zo blij met sites als Booking.com, omdat die een deel van de marge pakten en de markt er voor de klant niet transparanter op werd. Terecht vragen veel hoteliers aan de balie “om de volgende keer rechtstreeks te boeken”, daar worden klant en hotel wijzer van. Alleen hadden klant en hotelier elkaar waarschijnlijk zonder bookings-site nooit ontmoet. Je zou dus eigenlijk een bookings-site moeten gebruiken als zoekmachine en vervolgens rechtstreeks boeken bij het hotel. Of het allermooiste: de bookings-site reserveert voor jou bij het hotel en de hotelier geeft de bookings-site een vergoeding voor de geleverde dienst die in verhouding staat tot de kosten die het hotel anders had moeten maken om het bed te vullen.

Sommige reacties gingen in op MaaS en flankerend beleid. Er zijn al initiatieven, zoals de MaaS-pilots en de green deals waarin aanbieders meer samenwerken. Meestal blijkt er dan met één aanbieder samengewerkt te worden. Begrijpelijk vanuit het bovenstaande, maar structureel is dat een belemmering voor de grote groei van de markt als geheel.

Ik denk dat de volgende lessen zijn te trekken uit de hotelbranche:

  • Een transparant en eenvoudig bereikbaar aanbod maakt de markt groter en zorgt voor een hogere bezettingsgraad;
  • Zorg voor transparante prijzen en onderlinge vergoedingen, zodat het rendement van een open markt onder alle schakels eerlijk verdeeld wordt;
  • In een meer open markt ontstaat er vanzelf ook meer gezamenlijke ruimte voor nieuwe ontwikkelingen als MaaS en flankerende maatregelen.

De autodeelmarkt verdient het om een meer open markt te worden, zodat de aanbieders zich kunnen inzetten op zaken waar zij het beste in zijn, vindt er meer concurrentie plaats op kwaliteit van de dienstverlening en komt er meer ruimte voor innovatie. Daarvoor moeten veel partijen hun rol aanpassen aan de nieuwe situatie.

En om er maar even een tegeltje in te gooien: “Als je denkt wat je altijd dacht, dan zie je wat je altijd zag, dan doe je wat je altijd deed en dan krijg je wat je altijd al kreeg!”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial