Woningbouwcorporaties staan voor een van de grootste opgaven uit de geschiedenis: het verduurzamen van de woningvoorraad. Sociale huurwoningen moeten in 2050 energie-neutraal zijn. Elektrische deelmobiliteit kan een handje helpen.

7820

Verdichtingsopgave

De komende jaren moeten er flink wat sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Voor een groot deel gebeurt dat in de vorm van sloop en nieuwbouw. Vaak moeten er dan op een plot twee- tot vijfmaal zoveel woningen worden gerealiseerd. Met een acceptabele openbare ruimte kan dat alleen door het fors terugdringen van de parkeerruimte. Buurauto helpt u met het best passende autodeelconcept en begeleidt u en uw huurders van hun huidige woning (met eigen auto) naar een nieuwe woning met volledig elektrische deelauto’s.

Verduurzaming van sociale huurwoningen

Naast nieuwbouw staan de corporaties voor een mega-operatie: het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Deze moeten in 2050 allemaal energie-neutraal zijn. Elektrische deelmobiliteit kan daar een handje bij helpen. Wanneer deelauto’s worden opgeladen met zonnepanelen op de daken van de huurwoningen, kunnen deze de opgeslagen energie terugleveren aan de woningen, zodat het netto energieverbruik omlaag gaat. Buurauto gaat graag met u in gesprek om de ins en outs hiervan met u te bespreken. Zo ontdekken we samen wat er in uw situatie mogelijk is.

8099
8262
Een aantal blije buren bij hun Buurauto in Amersfoort. zij kozen voor: Flexibel, betaalbaar en comfortabel autorijden en dan ook nog eens milieubewust.

Versterken sociale structuur

In veel buurten met sociale huurwoningen is het autobezit relatief laag. Daardoor zijn bewoners vaak aangewezen op openbaar vervoer of het gebruik van de fiets. Dat kan ertoe leiden dat bewoners van sociale huurwoningen beperkt zijn in hun vervoersmogelijkheden. Dat wordt ook wel vervoersarmoede genoemd. Met het aanbieden van deelmobiliteit wordt deze groep extra mobiliteit geboden, zonder dat zij daarvoor de vaste lasten van autobezit hebben.

Heeft u vragen en wilt u onze whitepaper voor corporaties ontvangen? Vul bijgaand formulier in en wij sturen u die toe. Klik hier voor een afspraak of offerteaanvraag voor  projectmanagement of advies.

    Wij werken samen met ...

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial