Citydeal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling

In aanwezigheid van minister Stientje van Veldhoven heeft Buurauto-directeur Alex van der Woerd de handtekening gezet onder de ‘Citydeal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling’. Met deze City Deal willen partijen de ruimtelijke, financiële en duurzame impact die elektrische deelmobiliteit kan hebben voor stedelijke gebiedsontwikkeling, volledig benutten.

De deal is in 2018 ondertekend door zeven gemeenten (Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Utrecht en Rotterdam) en diverse projectontwikkelaars om maximaal vaart te maken met slimme en duurzame mobiliteit. Zo wordt ruimtelijke kwaliteit van de steden geborgd en vergroot. Marktpartijen die zich specifiek richten op elektrische deelmobiliteit zijn nog nauwelijks vertegenwoordigd in deze deal, terwijl zij juist de schakel vormen tussen de overheid en private partijen op het gebied van toekomstige mobiliteit.

Buurauto heeft inmiddels al succesvol meegedaan in enkele tenders, waarbij elektrische deelauto’s een mooie oplossing bleken  voor zowel voor mobiliteit als voor energievoorziening. Een elektrische deelauto vergroot de mobiliteit van de bewoners (zowel voor wonen als voor werken) en kan tevens fungeren als buurtbatterij. Een Buurauto is hiermee dus eigenlijk ‘een batterij die kan rijden’.

In de deal stelt Buurauto haar specifieke expertise en visie op sociale deelmobiliteit en sociale innovaties beschikbaar voor stedelijke gebiedsontwikkeling.