Buurauto ook actief op de zakelijk markt

Buurauto krijg steeds vaker vragen om ook elektrische auto’s te delen met ‘zakelijke buren’. Op basis van de opgedane ervaring met het bouwen van communities onder gelijkgestemde buren heeft Buurauto daarom nu ook een zakelijk een propositie: wat in woonwijken kan, moet ook op bedrijventerreinen lukken, dachten wij. Dat zijn immers ook ‘buren’ die door slim te delen kunnen besparen op hun mobiliteitskosten en hun parkeerruimte. In samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond en IJmond Bereikbaar openen wij nu deelhub’s op verschillende bedrijfsterreinen in Beverwijk, IJmuiden en Velsen.

Aan DearBytes/KPN Security gelegen aan Rijnland is de eer eerste Buurauto’s Zakelijk te hosten, zodat zij en hun buren gebruik kunnen maken van deze stille en schone auto’s voor hun zakelijke ritten. Buiten kantoortijden kunnen de werknemers er ook privé in rijden. Dus de auto’s worden zo goed mogelijk benut. Komende periode zal er nog aantal Buurauto’s in het gebied komen en zullen ook andere gebieden in IJmond voorzien worden van duurzame mobiliteit. De combinatie van MKB en grotere bedrijven leent zich uitstekend voor deelmobiliteit. Kijk voor meer informatie op ijmond.buurauto.nl.

Op dit moment voert Buurauto verschillende gesprekken om de zakelijke propositie op meer plaatsen in te gaan vullen en zo meer ‘buren’ in Nederland te helpen aan slimme, duurzame mobiliteit.