Buurauto en het Klimaatakkoord

Afgelopen vrijdag werd door Ed Nijpels de concepttekst van het Klimaatakkoord gepresenteerd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Via onder meer de brancheorganisatie Dutch Organisation for Electric Transport en de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie heeft Buurauto input geleverd. In de media is het bericht over de subsidie van € 6.000 per auto breed uitgemeten. Daardoor wordt een auto van een slordige € 40.000 niet goedkoper dan € 34.000. Degenen die dat bedrag kunnen betalen, hebben die subsidie misschien helemaal niet nodig. Het volgende is in het rapport opgenomen over elektrisch autodelen:

Elektrificeren autodelen
Elektrisch autodelen kan een belangrijke versneller voor de introductie van elektrisch rijden zijn. In de Green Deal Autodelen II hebben Rijksoverheid, decentrale overheden, marktpartijen en Natuur & Milieu afgesproken in de groei van autodelen verder te versterken tot 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers in 2021. Een belangrijk deel van deze deelauto’s zijn consument-consument netwerken waarbij het elektrificeren zal meelopen met het elektrificeren van het totale Nederlandse wagenpark. Het Formule E-Team schat de groei voor de elektrische business-to-consumer (B2C) deelauto’s tot 2021 op 20.000 elektrische auto’s. Richting 2030 wordt een groei verwacht van ten minste 80.000 elektrische B2C deelauto’s.

  1. Gemeenten stellen de parkeernorm in nieuwbouwprojecten waar mogelijk naar beneden bij, rekening houdend met de voor die locatie gewenste mobiliteitsmix. Bij hoogstedelijke inbreidingslocaties wordt een zo laag mogelijke parkeernorm aanbevolen.
  2. Gemeenten, overheidsdiensten en bedrijven stellen hun elektrische deelauto’s waar mogelijk open voor gebruik buiten kantooruren door burgers.
  3. Voor standplaats gebonden deelauto’s zorgt de gemeente voor een vaste parkeerplaats, een bord met aanduiding en markering. Voor deelauto’s zonder vaste standplaats onderzoeken gemeenten naar mogelijkheden voor gemeentebrede en wederzijds erkende parkeervergunningen en maken de resultaten daarvan uiterlijk medio 2019 openbaar.
  4. De Rijksoverheid, brancheorganisaties, gemeenten, provincies en bedrijfsleven onderzoeken de mogelijkheden van een campagne autodelen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de centrale campagne over de voordelen van elektrisch rijden.

Voor grote gemeenten is bovenstaande niet zo heel veel nieuws. Het is goed dat bestaande initiatieven van gemeenten en aanbieders zoals Buurauto op deze manier worden verankerd in het Klimaatakkoord. Want hiermee worden ook andere klimaatdoelstellingen voor wat betreft mobiliteit gestimuleerd:

  • Personenvervoer wordt slimmer: zero-emissie-modaliteiten worden steeds aantrekkelijker en sluiten steeds beter op elkaar aan. ‘Slim laden’ wordt een standaard voor elektrische voertuigen en daarmee onderdeel van het elektriciteitssysteem. Informatiesystemen bepalen steeds vaker reisgedrag. In de ruimtelijke ordening worden duurzaamheids- en bereikbaarheidscriteria zwaarwegend.
  • Anders: reisgedrag meer contextafhankelijk. Vaker gecombineerde vervoerssystemen met grotere rol voor OV en fiets. Meer thuiswerken en teleconfereren.

Door al deze maatregelen wordt autobezit minder relevant, waardoor deelauto’s meer voor de hand liggen. De deelauto’s die er dan nog zijn, worden als slimme buurtbatterij ingezet, waardoor piekbelasting wordt voorkomen en netverzwaringen minder snel noodzakelijk is.

Voor al je andere mitsen en maren met betrekking tot autodelen helpen wij je graag.

stel je vraag