Of het nu de Tesla 3 is die de meest verkochte auto van Nederland 2019 is, of dat er nieuwe manieren van stadsontwikkeling komen met de daarbij behorende veranderende mobiliteitsbehoefte, of het gaat om gemeenten die een mobiliteitsvisie aan het ontwikkelen zijn met de bijkomende vragen over parkeren, laadinfrastructuur etc, of het gaat wijken die van het gas af en waar elektrische (deel) auto’s een rol gaan spelen in de lokale energiebehoefte, één ding is zeker: Nederland verandert en dat vraag soms om drastischer en soms om praktische maatregelen. Buurauto is een toonaangevend elektrisch deelplatform. Gestart met intrinsiek gemotiveerde consumenten, doorontwikkeld tot een combinatie met bedrijven en nu ook met het sociale aspect van autodelen: altijd denkend vanuit de klant. Vanuit die kennis, know how en ervaring is Buurauto uitgegroeid tot dé adviseur voor praktische, maar ook ingewikkelde zaken met betrekking tot duurzame mobiliteit.

De visie van Buurauto op duurzame mobiliteit

Autodelen – minder is meer

Duurzame mobiliteit heeft de toekomst. Hoe dit eruitziet, weet niemand precies, maar dit kan niet zonder autodelen. De openbare ruimte in steden en dorpen wordt steeds schaarser, de visie op de woonomgeving verandert, bezit wordt minder belangrijk ten faveure van beschikbaarheid en de bereidheid om het volle pond te betalen voor de auto neemt af. In woonbuurten neemt het gebruik van  elektrische deelauto toe.

Dat heeft veel voordelen, want je hoeft geen auto aan te schaffen en in het gebruik is een elektrische auto niet duurder dan een benzine- of dieselauto. En particulieren kunnen op deze manier ook duurzaam en elektrisch rijden.

Wanneer we op grote schaal in onze woonbuurten elektrische auto’s delen, dan wordt het mogelijk om binnen tien jaar iedereen de kans te geven elektrisch te rijden. Met het huidige tempo van autoverkopen duurt het dertig jaar voordat alle auto’s vervangen zijn door een elektrische.

Autodelen heeft dus de toekomst!

 

Schone lucht, lekker fris

Luchtvervuiling is een van de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Als we een emissievrije toekomst willen, is de inzet van elektrische (deel)auto’s onvermijdelijk. In veel steden wordt niet of nauwelijks aan de normen voldaan. Door benzine- en dieselauto’s te vervangen door elektrische auto’s, neemt de CO2-uitstoot van auto’s af en wordt de lucht die we op straat inademen schoner.

Onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers van deelauto’s selectiever met de auto omgaan en vaker nadenken of de verplaatsing ook anders kan, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of op de fiets. Want de schoonste autoverplaatsing is natuurlijk géén autoverplaatsing, maar een ritje met de fiets of de trein.

Of misschien is de verplaatsing niet eens nodig……

Meer ruimte

Auto’s nemen in veel steden tot wel zestig procent van de openbare ruimte in beslag. En dat voor meer dan 23 uur per dag! Kostbare, openbare ruimte die we beter anders kunnen gebruiken, voor buitenspelen bijvoorbeeld. Kinderen hebben er plezier in en bewegen is gezond. Als we met zijn allen minder auto’s hebben, wordt onze eigen omgeving mooier én leuker.

Naast buiten spelen is de vrijkomende ruimte ook te benutten voor meer groen in de straat, of een gezellig bankje. Het is bewezen dat mensen zich in een groene omgeving gelukkiger voelen en sneller naar buiten gaan.

En door parkeerplaatsen om te turnen naar groen, kan de openbare ruimte meer hemelwater opvangen en warmen steden minder snel op. Dat noemen we “klimaatadaptatie”.

 

Duurzame mobiliteit voor én van ons allemaal

Gemeenten zijn zich ervan bewust dat mobiliteit anders moet en anders kan. Ze werken dan ook steeds meer vanuit een duurzaamheidsvisie in combinatie met een mobiliteitsvisie. Infrastructuur wordt voorbereid, er wordt met burgers overlegd over hoe de mobiliteit van de toekomst eruit ziet en er komt wet- en regelgeving. De elektrische deelauto kan hier een mooie rol spelen.

Want duurzame mobiliteit kan als (deel)oplossing wijken leefbaarder maken en houden en levert een schone, inclusieve en toegankelijke mobiliteit voor iedereen.

Door elektrische deelauto’s als integraal onderdeel van energievoorziening in de wijken te zien, bijvoorbeeld in de vorm van of in combinatie met een buurtbatterij, kan het de energietransitie juist versnellen, in plaats voor extra problemen te zorgen.

Buurauto heeft in diverse gemeenten projecten gestart met elektrische deelauto’s. Nu deze projecten groter worden en Buurauto meer vragen krijgt naar advies en projectmanagement, heeft Buurauto de exploitatie van de elektrische deelauto’s overgedragen aan MyWheels. Door deze strategische samenwerking kan het team van Buurauto zich meer inzetten op waar zij goed in zijn: projectmanagement en advies. De klanten zijn bij MyWheels in goede handen.

Wij werken samen met ...