Algemeen

 • Een buurauto deelt u met een vaste groep deelnemers.
 • Inwoners van Nederland vanaf 18 jaar, in het bezit van een geldig rijbewijs, kunnen gebruik maken van de diensten van Buurauto.
 • Een verzekeringscheck kan onderdeel uitmaken van de aanmeldprocedure.
 • U houdt de buurauto netjes en gaat er als een goed huisvader mee om.
 • In Buurauto’s is roken verboden. Wanneer er is geconstateerd dat erin is gerookt, worden € 25 reinigingskosten berekend.
 • De deelnemers van de buurauto bepalen in overleg de nadere gebruiksregels.
 • Indien de ‘eigen’ buurauto niet beschikbaar is, kan er via het reserveringssysteem een andere buurauto worden gereserveerd.
 • Als er geen andere buurauto beschikbaar is, kan via een aangesloten autoverhuurbedrijf een auto met korting worden gehuurd via Buurauto. De kosten daarvan komen geheel ten laste van de gebruiker.
 • Via Buurauto kan een vakantieauto worden gereserveerd bij een autoverhuurbedrijf. De kosten daarvan komen geheel ten laste van de gebruiker.
 • Bij schade wordt een eigen risico van maximaal € 300,- doorbelast.
 • Eventuele verkeersboetes worden geïncasseerd bij degene die op moment van overtreding de auto had gereserveerd.

Voorwaarden deelname 3 en 24 maanden

 • Voor het gebruik van de buurauto wordt er een maandelijks voorschot betaald, gebaseerd op een vooraf ingeschat aandeel in het gebruik.
 • Extra kilometers worden tegen het vastgestelde kilometertarief verrekend.
 • Van een ‘vaste’ buurauto met parkeervergunning wordt deze doorberekend aan de hand van een vast tarief per maand, ongeacht de gereden kilometers.
 • Stroomkosten worden naar rato van gereden kilometers per maand in rekening gebracht.
 • De meerkosten voor het gebruik van snelladers en laadpalen in het buitenland worden doorberekend.
 • Het contract met Buurauto wordt aangegaan voor minimaal twee jaar.
 • Tussentijds opzeggen is mogelijk vanaf één jaar nadat het eerste (proef)contract is ingegaan.
 • De opzegtermijn van het contract met buurauto bedraagt drie maanden. Deze kan worden verkort tot één maand, wanneer de andere deelnemers van die buurauto daarmee akkoord gaan.
 • Gedurende de opzegtermijn hebben alle betrokkenen de gelegenheid een passende overnamekandidaat voor het contract te zoeken.

Voorwaarden deelname losse kilometers

 • De gereden kilometers worden tegen het daarvoor vastgestelde tarief in rekening gebracht. Daarbij zijn de stroomkosten inbegrepen.
 • Een deelnemer voor losse kilometers krijgt toegang tot één specifieke buurauto.
 • Wanneer de ‘vaste’ buurauto is voorzien van een parkeervergunning, dat wordt die doorberekend aan de hand van een vast tarief per reservering, ongeacht de gereden kilometers.

Betalingsvoorwaarden en incassering

 • Aanmeldkosten en kosten voor losse kilometers worden vooraf betaald.
 • De kosten voor het vaste lidmaatschap worden per maand verrekend door middel van een doorlopende incasso.
 • Als incasseren van het verschuldigde bedrag niet lukt, dan wordt binnen vijf werkdagen een nieuwe incassopoging gedaan. Mocht ook bij een tweede poging de incasso niet lukken, dan ontvangt u een betalingsherinnering die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.
 • Bij het niet tijdig betalen van de eerste herinnering wordt de toegang tot de buurauto tijdelijk geblokkeerd en volgt een tweede herinnering vermeerderd met € 25,- administratiekosten. De toegang tot de buurauto wordt weer verleend, wanneer de openstaande rekeningen zijn voldaan.