Algemeen
• Een buurauto deelt u met een vaste groep deelnemers.
• Inwoners van Nederland vanaf 18 jaar, in het bezit van een geldig rijbewijs, kunnen gebruik maken van de diensten van Buurauto.
• Een verzekeringscheck kan onderdeel uitmaken van de aanmeldprocedure.
• U houdt de buurauto netjes en gaat er als een goed huisvader mee om.
• De deelnemers van de buurauto bepalen in overleg de nadere gebruiksregels.
• Indien de ‘eigen’ buurauto niet beschikbaar is, kan er via het reserveringssysteem een andere buurauto worden gereserveerd.
• Als er geen andere buurauto beschikbaar is, kan via een aangesloten autoverhuurbedrijf een auto met korting worden gehuurd via Buurauto. De kosten daarvan komen geheel ten laste van de gebruiker.
• Via Buurauto kan een vakantieauto worden gereserveerd bij een autoverhuurbedrijf. De kosten daarvan komen geheel ten laste van de gebruiker.
• Bij schade wordt een eigen risico van maximaal € 300,- doorbelast.

Voorwaarden probeeraanbod drie maanden
• Deelnemers krijgen de eerste maand toegang tot de buurauto tegen een gereduceerd kilometertarief inclusief stroom.
• De meerkosten voor het gebruik van snelladers en laadpalen in het buitenland worden doorberekend.
• De twee daarop volgende maanden worden verrekend conform het reguliere tarief. Zie www.buurauto.nl/ditkosthet

Voorwaarden deelname 24 maanden
• Voor het gebruik van de buurauto wordt er een maandelijks voorschot betaald, gebaseerd op een vooraf ingeschat aandeel in het gebruik.
• Extra kilometers worden tegen het vastgestelde kilometertarief verrekend.
• Van een ‘vaste’ buurauto met parkeervergunning wordt deze doorberekend aan de hand van een vast tarief per maand, ongeacht de gereden kilometers.
• Stroomkosten worden naar rato van gereden kilometers per maand in rekening gebracht.
• De meerkosten voor het gebruik van snelladers en laadpalen in het buitenland worden doorberekend.
• Het contract met Buurauto wordt aangegaan voor minimaal twee jaar.
• Tussentijds opzeggen is mogelijk vanaf één jaar nadat het eerste (proef)contract is ingegaan.
• De opzegtermijn van het contract met buurauto bedraagt drie maanden. Deze kan worden verkort tot één maand, wanneer de andere deelnemers van die buurauto daarmee akkoord gaan.
• Gedurende de opzegtermijn hebben alle betrokkenen de gelegenheid een passende overnamekandidaat voor het contract te zoeken.

Voorwaarden deelname losse kilometers
• De gereden kilometers worden tegen het daarvoor vastgestelde tarief in rekening gebracht. Daarbij zijn de stroomkosten inbegrepen.
• Een deelnemer voor losse kilometers krijgt slechts toegang tot één buurauto.
• Indien de ‘vaste’ buurauto is voorzien van een parkeervergunning, dat wordt die doorberekend aan de hand van een vast tarief per reservering, ongeacht de gereden kilometers.

Betalingsvoorwaarden en incassering
• De kosten worden per maand verrekend door middel van een doorlopende incasso.
• Als incasseren van het verschuldigde bedrag niet lukt, dan wordt binnen vijf werkdagen een nieuwe incassopoging gedaan. Mocht ook bij een tweede poging de incasso niet lukken, dan ontvangt u een betalingsherinnering die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.
• Bij het niet tijdig betalen van de eerste herinnering wordt de toegang tot de buurauto tijdelijk geblokkeerd en volgt een tweede herinnering vermeerderd met € 25,- administratiekosten. De toegang tot de buurauto wordt weer verleend, wanneer de openstaande rekeningen zijn voldaan.