Achtergrond bij elektrisch autodelen

In 2011 is de elektrische auto met de komst van de Nissan Leaf en de Opel Ampera in Nederland bij het bredere publiek geïntroduceerd. Deze introductie is in de zakelijke markt fiscaal flink gestimuleerd. Veel regelingen zijn ondertussen versoberd. Ondertussen groeit het elektrische wagenpark gestaag. In de periode 2009-2016 is het aantal elektrische auto’s gegroeid van 1.000 naar 100.000.

 

Al met al neemt het aantal voertuigen met een stekker elk jaar toe. Duidelijk is te zien dat de grootste groei t/m 2015 werd veroorzaakt door plug-in hybride auto’s. De volledig elektrische auto’s zijn weliswaar in aantal (nog wel) geringer, maar laten wel een gestage groei zien tot ruim 22.000 stuks begin 2018, bijna een verdubbeling in ruim een jaar tijd.

In de afgelopen jaren zijn de fiscale regelingen versoberd, omdat deze te weinig ten goede kwamen aan volledig elektrische auto’s uit het middensegment. De motie-Groot van september 2015 verzocht de regering om samen met het Formule E-Team een plan te ontwikkelen om elektrisch rijden voor particulieren ‘bereikbaar en aantrekkelijk’ te maken. Dat heeft geresulteerd in het actieplan: ‘Maak elektrisch rijden groot; acht acties voor doorbraak bij particulieren’. De bedoeling was om de elektrische auto’s die vanaf 2015 massaal uit de lease zouden komen, aantrekkelijk te maken voor particulieren. Verder was er de behoefte om fiscale voordelen ook aan particulieren te gunnen in de vorm van een aankoopsubsidie of laadtegoed. Uiteindelijk heeft de minister besloten om geen verdere stimuleringsmaatregelen te nemen voor particulieren, anders dan het aangepaste tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Particulier wil elektrisch

Steeds meer particulieren raken geïnteresseerd in elektrisch rijden en zijn vaak vooral intrinsiek gemotiveerd. Zij zijn vaak al in de weer met het verduurzamen van hun woning, woonomgeving en eetgewoontes. Dergelijke particulieren kunnen bijna niet wachten tot zij een elektrische auto kunnen rijden. Vanaf het moment dat in april 2016 de start van Buurauto in de pers is gemeld, is Buurauto door diverse partikulieren gevraagd om in hun gemeente de elektrische deelauto te introduceren.

 

Het zijn niet alleen individuele burgers, die Buurauto weten te vinden. Buurauto is en wordt door diverse energiecoöperaties gevraagd om hen te helpen bij het aanbieden van elektrisch rijden aan hun leden. Zo werken wij samen met verschillende energiecoöperaties en koepelorganisaties voor energiecoöperaties, om samen een coöperatieve structuur voor elektrische deelauto’s op te zetten onder het label Buurauto.

Autodelen in de lift

Deelauto’s zijn in Nederland zo’n 25 jaar geleden ontstaan. In bijgaande figuur is de ontwikkeling van het autodelen in de afgelopen jaren weergegeven.

 

In 2015 is de “Green deal autodelen” van start gegaan, met de bedoeling om in drie jaar tijd in Nederland te groeien van 15.000 naar 100.000 deelauto’s. Deze green deal is getekend door het Ministerie van Economische Zaken, diverse gemeenten, autodeelorganisaties, aanbieders van mobiliteitsdiensten, leasemaatschappijen en grote bedrijven. Buurauto bv heeft zich daar in december 2017 bij aangesloten.